Artikel 1 – Inleiding

Apollo Bloemen respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij verzamelt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasbare privacywetgeving worden verwerkt.

Artikel 2 – Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

2.1 Apollo Bloemen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten. Hieronder vallen onder andere het verwerken van bestellingen en het verzenden van nieuwsbrieven.

2.2 Apollo Bloemen verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2.3 Apollo Bloemen verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens.

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking

3.1 Apollo Bloemen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van bestellingen;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven;
  • Het verbeteren van haar diensten en producten;
  • Het beantwoorden van vragen en opmerkingen van klanten.

Artikel 4 – Bewaartermijn

4.1 Apollo Bloemen bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

Artikel 5 – Beveiliging

5.1 Apollo Bloemen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6 – Rechten van betrokkenen

6.1 Klanten hebben het recht om inzage te vragen in hun persoonsgegevens en deze te laten corrigeren indien deze onjuist zijn.

6.2 Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Apollo Bloemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Klanten worden geadviseerd om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen